3 عکس از کنسرت امیر طبری و سهراب پاکزاد

 عکسی یادگاری با فرزاد حسنی در کنسرت امیر طبری و سهراب پاکزاد

http://www.bivajeh.com/uploaded/bivajeh607ebe8f27431817ba06b4013e92eefe_i33530_44.jpg

 آنا نعمتی و پیام صالحی در کنسرت امیر طبری و سهراب پاکزاد

 فرزاد حسنی و محمد علیزده در کنسرت امیر طبری و سهراب پاکزاد

/ 0 نظر / 4 بازدید