دانلود آلبوم شهرام ناظری به نام چشم به راه

(01) Ghateh Maral.mp3 2010-Dec-11 17:31:35 4.2M application/octet-stream (02) Chaharmezrab va Avaz ba Setar.mp3 2010-Dec-11 17:31:56 6.7M application/octet-stream (03) Chashm Berah.mp3 2010-Dec-11 17:32:20 4.2M application/octet-stream (04) Avaz Ba Santur.mp3 2010-Dec-11 17:32:12 3.6M application/octet-stream (05) Saghi.mp3 2010-Dec-11 17:32:22 5.4M application/octet-stream (06) Ghateh Guft-e-Go.mp3 2010-Dec-11 17:32:23 2.6M application/octet-stream (07) Avaz ba Setar va Chaharmezrab.mp3 2010-Dec-11 17:32:42 5.1M application/octet-stream (08) Chashm Berah.mp3 2010-Dec-11 17:32:47 6.4M application/octet-stream (09) Chaharmezrab e Ney va Avaz.mp3 2010-Dec-11 17:32:38 4.7M application/octet-stream (10) Chaharmezrab e Setar va Orkester.mp3 2010-Dec-11 17:32:40 3.0M application/octet-stream (11) Safar.mp3

/ 0 نظر / 4 بازدید