دانلود آلبوم شهرام ناظری به نام شعر و عرفان


01 - Ba Man Sanama.mp3 2010-Dec-11 17:42:23 5.4M application/octet-stream
02 - Orcestr o Avaz.mp3 2010-Dec-11 17:43:43 9.0M application/octet-stream
03 - Man Chera Del Be To Dadam.mp3 2010-Dec-11 17:43:10 4.5M application/octet-stream
04 - Avaz Ba Santor o Ney.mp3 2010-Dec-11 17:43:33 3.7M application/octet-stream
05 - Ghat_eh Bedoon e Kalam.mp3 2010-Dec-11 17:43:43 2.2M application/octet-stream
06 - Orcestr o Avaz.mp3 2010-Dec-11 17:44:52 13.4M application/octet-stream
07 - Ba Man Sanama.mp3 2010-Dec-11 17:44:17 5.5M application/octet-stream
08 - Ghat_eh Bedoon e Kalam.mp3